Swift Closure Yakından Bakış

Swift de sık sık karşınıza çıkan bu yapıyı basitçe fonksiyonel kod blokları olarak açıklayabiliriz , Closure parametre olarak kullanılabilmesi ,callback ve array filtreleme yapılarında yoğun bir şekilde kullanımını görebiliriz. Kullanımı swift de epey pratiklik kazandıran bir yapıdır.

Tanımlı oldukları contexte ki değişkenlere erişebilir ve kendi içinde de tanım yapılabilir, içerdikleri her değişken default değere sahip olmadır. Swift deki nested ve global fonksiyonlar aslında özelleşmiş birer closuredır.

Closure expressions ise basit syntax yapısı ve herhangi bir isim olmadan tanımlanabilirler

{ (parametre) -> return type in
    
}

Bir yanıt yazın