SwiftUI – State ilişkisi

Bir değerin SwiftUI elementleri tarafından okunup ve yazılmasına olanak sağlar kısaca bu wrapper değişkeni view içinde kullanabilir hale getirir.

View’a ait body içerisiden kullanılmalı, bu yüzden @State wrapperına sahip değişkenlerin private olarak tanımlanması best practice açısından daha uygundur.

 @State private var name:String = "Ahmet"

@State kullanılan değişkende yapılan değişiklik View body’sini tetikleyerek ,tekrar hesaplanmasını ve render edilmesini sağlayacaktır.Aşağıdaki kodu incelediğimizde button tıklandığında ekrandaki text alanının güncellendiği görülecektir

struct ContentView: View {
  @State private var name:String = "Ahmet"
  
  var body: some View {
    VStack{
       Text(name)
       Button(action: {
        self.name = "Mehmet"
       }) {
         Text("Adı Değiştir")
       }
    }
   
  }
}

Bir yanıt yazın