Swift Closure Yakından Bakış

Swift de sık sık karşınıza çıkan bu yapıyı basitçe fonksiyonel kod blokları olarak açıklayabiliriz , Closure parametre olarak kullanılabilmesi ,callback ve array filtreleme yapılarında yoğun bir şekilde kullanımını görebiliriz. Kullanımı…

SwiftUI – State ilişkisi

Bir değerin SwiftUI elementleri tarafından okunup ve yazılmasına olanak sağlar kısaca bu wrapper değişkeni view içinde kullanabilir hale getirir. View’a ait body içerisiden kullanılmalı, bu yüzden @State wrapperına sahip değişkenlerin…